Categories
unhidden

Elfovia proti Trollom. Žiaden nový fantastický film, ale reality na sociálnych sieťach

Viac info

Categories
unhidden

Elfovia bojujú za online priestor bez dezinformácií

Viac info

Categories
hidden

Pomocou tohto testu si overíte pravdivosť informácie

Pomocou tohto testu si overíte pravdivosť informácie

Žijeme v informačnom boome a chaose. Častokrát ani nevieme, čomu sa dá veriť.  Niekto uverí pravde, niekto zas dezinformácii či hoaxu. Môže sa to stať každému z nás. Preto Sarah Blakeslee z Kalifornskej univerzity v Chico’s vytvorila CRAAP test. Prostredníctvom otázok z tohto CRAAP testu si vieme overiť a vyhodnotiť, či informácia je dôveryhodná alebo nie.

CRAAP predstavuje: Currency, Reliability, Authority, Accuracy, Purpose.

Currency – Aktuálnosť informácie: Kedy bola informácia zverejnená? Bola informácia editovaná alebo aktualizovaná?

Reliability – Spoľahlivosť informácie: Je táto informácia spoľahlivá? Pre koho je informácia určená? Dal by sa zdroj informácie publikovať vo výskumnej práci?

Authority – Zdroj informácií: Kto je autorom, vydavateľom alebo sponzorom? Existujú na nich kontaktné údaje? Je autor kvalifikovaný písať na danú tému?

Accuracy – Presnosť, spoľahlivosť, pravdivosť a správnosť informácie: Odkiaľ pochádzajú informácie? Sú informácie podložené? Boli informácie skontrolované alebo posúdené? Dá sa overiť niektorá z informácií v inom zdroji? Vyskytujú sa v texte pravopisné, gramatické alebo typografické chyby?

Purpose – Účel informácie: Aký je účel informácií? Informovať, učiť, predávať, pobaviť alebo presvedčiť? Vyjadrujú autori/sponzori svoje zámery alebo účel jasne? Je informácia skutočnosťou, názorom alebo propagandou? Je uhol pohľadu objektívny a nestranný? Nesú informácie politickú, ideologickú, kultúrnu, náboženskú, inštitucionálnu alebo osobnú zaujatosť?

Nájsť informáciu je ľahké. No vytriediť a overiť najspoľahlivejšie informácie od nepresných informácií je už ťažšie. Preto veríme, že aj vďaka CRAAP testu si budete vedieť vyhodnotiť, či je informácia pravdivá alebo nie.

Categories
unhidden

Pomocou tohto testu si overíte pravdivosť informácie

Viac info

Categories
hidden

Aký je rozdiel medzi dezinformáciou, misinformáciou a hoaxom?

Aký je rozdiel medzi dezinformáciou, misinformáciou a hoaxom?

Internet je plný informácií. Jedny sú pravdivé, druhé nepravdivé, iné overené a iné neoverené. Niektoré sa šíria vedome a niektoré zas nevedome. Ďalšie informácie sú pre zábavu a ďalšie dopomáhajú propagande. A k tomu všetkému sa dokonca používajú aj rôzne anglicizmy, ako hoax, dezinformácie či misinformácie.

Celkom chaos, nie? Poďme sa preto spolu pozrieť, čo jednotlivé pojmy znamenajú.

Čo je dezinformácia?

Podľa Slovníka cudzích slov je dezinformácia zámerné uvedenie nesprávnych informácií. Jej šíriteľ vie, že informácia je fakticky nesprávna. No aj napriek tomu ju vedome šíri. Jej cieľom je ovplyvniť a oklamať určitú skupinu ľudí. Vytvoriť chaos a pochybnosť o tom, čo je pravdivé a častokrát aj znížiť dôveru v autoritu, ktorá riadi spoločnosť. 

Ako sa dá dezinformácia rozpoznať od pravdivej informácie?

Dezinformácia je prispôsobená tak, aby sa jej dalo ľahko uveriť. Preto si treba vždy overiť dôveryhodnosť informácie. Dôležité je zistiť, z akého zdroja informácia pochádza, kto je jej autorom a kto vlastní dané médium.

 

Obozretnosť pri informáciách môžeme nadobudnúť, tým, že nebudeme čítať len titulok, ale prečítame si celú správu.

Titulky sú písané tak, aby upútali našu pozornosť. Častokrát sú písané veľkým písmom s množstvom výkričníkov a otáznikov, aby v čitateľovi vzbudili hnev či strach.

Taktiež netreba zabúdať, že kým začneme článok čítať, treba si overiť kto a kedy ho napísal. Na sociálnych sieťach sa totiž môžeme často stretnúť s článkami, ktoré na prvý pohľad vyzerajú aktuálne, ale sú niekoľko rokov staré. Ďalej netreba zabúdať ani na to, aby sme si všímali zdroje, ktoré autor uvádza vo svojom článku. Sú dôveryhodné? Dajú sa dohľadať? Sú rovnaké ako v článku, ktorý čítam?

Dezinformácie sa nešíria len prostredníctvom statusov, článkov, ale aj prostredníctvom obrázkov. S nimi sa dá veľmi ľahko manipulovať. Môžu byť prikrášlené, fotomontážne dotvorené, či vytrhnuté z kontextu, aby dokreslili úplne inú situáciu. Na internete sa im enormne darí. Jedným z dôvodov je, že ľudia si nevedia overiť, či sú pravdivé. Preto obrázky odporúčame skontrolovať.

Najjednoduchšie sa overujú, cez prehliadač Google Chrome. Ten má túto funkciu zabudovanú. Stačí na obrázok kliknúť pravým tlačidlom myši a zvoliť funkciu ,,Hľadať obrázky pomocou funkcie Google Lens“. Ak Google Chrome nevyužívate, odporúčame TinEye alebo images.google.com, kde sa dá  pomocou webovej adresy obrázka overiť či fotografie s článkom skutočne súvisia.

Ako sa však líši dezinformácia od misinformácie?

Misinformácia je nepravdivá informácia, ktorá sa šíri nevedome a bez úmyslu poškodiť. Takže keď sa nad tým zamyslíme, tak každá dezinformácia môže byť misinformáciou, ak je prezdieľaná niekým, kto si pravdivosť informácie neoverí.

A je niečo horšie ako dezinformácia a misinformácia? Áno, Hoax!

Hoax je nevyžiadaná, poplašná, účelovo upravená a polopravdivá správa. Často varuje pred nebezpečenstvom, vírusom, žiada o naliehavú pomoc, sľubuje rýchle zbohatnutie či prosí o okamžité rozoslanie správy všetkým známym a priateľom. Vie vzbudiť pocit viny a ohrozenia. Šíri sa prostredníctvom mailov, správ a sociálnych sietí. Ich odhaľovaniu a vyvracaniu sa venuje aj Polícia SR, preto vám odporúčame sledovať Hoaxy a podvody – Polícia SR.

Categories
unhidden

Aký je rozdiel medzi dezinformáciou, misinformáciou a hoaxom?

Viac info

Categories
unhidden

Přední zpravodajské servery na Slovensku si najaly krotitele trollů. Posoudíme desítky tisíc komentářů za den, říká manažer projektu Tóth a nastiňuje expanzi projektu do Česka

Viac info

Categories
unhidden

Pätinu komentárov na sociálnych sieťach je potrebné odstrániť, odkazuje prax elfov

Viac info

Categories
unhidden

Elfovia pomáhajú slovenským médiám v boji proti dezinformáciám a nenávisti

Viac info

Categories
unhidden

„Elfovia“ budú dohliadať na FB diskusie slovenských médií. Chystajú zoznam trollov.

Viac info